Giới thiệu

Cựu sinh viên  »  Giới thiệu


Quyết định ban liên lạc Cựu sv khoa

1. Ban liên lạc Khối Kỹ thuật

2. Ban liên lạc Khối Khối Kinh tế

3. Ban liên lạc Khối Ngôn ngữ & Xã hội


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  50,958       1/623