Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa Đông Phương

 

Lễ ra mắt và họp mặt Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Đông Phương học

1. Mục đích:

 • Ra mắt Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Đông Phương học.
 • Tập hợp các Cựu sinh viên, Cựu học viên đã học tại Trường Đại học Lạc Hồng.
 • Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên của Nhà trường, cùng hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần, vật chất và động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong nghề nghiệp;
 • Làm cầu nối giữa CSV với Nhà trường, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Trường trên các lĩnh vực: giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác giữa Nhà trường và Cơ quan/Doanh nghiệp, thực tập và việc làm cho Sinh viên;
 • Góp phần xây dựng, phát huy truyền thống tốt đẹp về tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn và đoàn kết cùng phát triển giữa các thế hệ sinh viên của Khoa.
 • Xuất phát từ ý nghĩa trên Khoa Đông phương học tổ chức “ Lễ ra mắt và họp mặt Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Đông Phương học ”.

2. Thời gian: Dự kiến năm 2014.

3. Địa điểm: Phòng E501, Cơ sở 3 - Đại học Lạc Hồng

4. Thư mời

5. Nội dung chương trình.

 •   Tuyên bố lý do.
 •   Lãnh đạo Nhà trường phát biểu.
 •   Phát biểu ban liên lạc Cựu sinh viên Trường.
 •   Ra mắt Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Đông Phương.
 •   Báo cáo kế hoạch, hoạt động Ban liên lạc Cựu sinh viên khoa.
 •   Thảo luận.
 •   Bế mạc.

                                                                 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  70,421       1/248