Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa CN Hóa - Thực Phẩm

       Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa. Nay Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Ban liên lạc Cựu Sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm xin kính gửi Ban Giám Hiệu, Trung tâm QHDN & HTSV, Ban liên lạc cựu sinh viên Trường kế hoạch dự kiến tổ chức gặp mặt cựu Sinh viên Khoa năm học 2013 – 2014 như sau:

  1. Thời gian: 13h30, Chủ nhật cuối tháng 4/2014
  2. Địa diểm:  Phòng A301 CS 1 Đại học Lạc Hồng
  3. Chương trình dự kiến

Đón khách, khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Báo cáo tổng kết hoạt động cựu sinh viên trong năm, phương hướng hoạt động năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo của cấp trên, Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa – Thực phẩm.

Phát biểu của lãnh đạo Ban liên lạc cựu sinh viên trường.

Phát biểu cựu sinh viên Khoa.

Phát biểu của đại diện sinh viên Khoa.

Thảo luận.

Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa tiếp thu các ý kiến đóng góp.

* Bế mạc


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  88,962       1/623