Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

1.  MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

 • Tập hợp các Cựu sinh viên, Cựu học viên đã học tại Trường Đại học Lạc Hồng;
 • Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên của Nhà trường, cùng hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần, vật chất và động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong nghề nghiệp;
 • Làm cầu nối cho CSV với Nhà trường, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Trường trên các lĩnh vực: giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác giữa Nhà trường và Cơ quan/Doanh nghiệp, thực tập và việc làm cho Sinh viên;
 • Góp phần xây dựng, phát huy truyền thống tốt đẹp về tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn và đoàn kết cùng phát triển giữa các thế hệ sinh viên của Khoa Kế Toán – Kiểm Toán. 
 • Xuất phát từ ý nghĩa trên Khoa Kế Toán – Kiểm Toán tổ chức “ Họp mặt Cựu sinh viên Khoa Kế Toán – Kiểm Toán ”. Tại buổi họp mặt, cựu sinh viên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc kỹ năng khi làm việc, giúp đỡ sinh viên thực tập trong đợt thực tập tại doanh nghiệp là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: ngày 24 tháng  09 năm 2014. (Dự kiến ).
 • Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Đại Học Lạc Hồng.

3.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Trưởng Ban Liên Lạc CSV Khoa Kế Toán Kiểm Toán tuyên bố lý do.
 • Phát biểu của Ban Liên Lạc CSV Trường.
 • Báo cáo kế hoạch hoạt động Ban Liên Lạc Cựu Sinh Viên Khoa.
 • Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm.
 • Bế mạc.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  70,430       1/249