Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa KT Hóa Học - Môi trường năm 2016

· Mục đích:

Tăng cường mối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên của các khóa trong Khoa.

Tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin giữa Ban lãnh đạo Khoa, các em sinh viên đang học tập với Cựu sinh viên trên lĩnh vực đào tạo, góp ý chương trình đào tạo, chương trình thực tập cuối khóa, việc làm và tham quan doanh nghiệp.

Đóng góp ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho năm học 2016 - 2017.

· Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 21  tháng  5  năm 2016.

Địa điểm: Phòng Hội Thảo I 209, Cơ sở 6, ĐH Lạc Hồng .

· Chủ đề:

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban LLCSV năm 2015;

Giao lưu, gặp gỡ chia sẽ giữa CSV và lãnh đạo Khoa về chương trình đào tạo phù hợp thực tế của doanh nghiệp, CSV và các bạn sinh viên.

· Chương trình:

Đón đại biểu và CSV;

Phát biểu khai mạc, báo cáo tổng kết hoạt động của Ban LLCSV năm 2015;

Phát biểu của Ban lãnh đạo nhà trường;


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  85,441       1/513