Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa Tài Chính Ngân Hàng

Căn cứ theo quyết định số 405/QĐ-ĐHLH ngày 21/5/2013 và quy chế số 042/QC-QLTT-ĐHLH ngày 21/5/2013 về tổ chức và hoạt động ban liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Lạc Hồng.

Ban liên lạc cựu sinh viên khoa tài chính - Ngân hàng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình họp mặt cựu sinh viên ngành Tài Chính - Ngân Hàng năm 2013 - 2014.

Mục đích:

 • Tặng cường mối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm
 • Góp ý xây dựng chương trình và hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn
 • Tuyên dương những cựu sinh viên vượt khó thành đạt

Thời gian - Địa điểm tổ chức

 • Thời gian: sáng thứ 7 ngày 15 thàng 3 năm 2014
 • Địa điểm: Phòng B203, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Chương trình

 • Đón tiếp đại biểu.
 • Tuyên bố lý do.
 • Giới thiệu khách mời.
 • Phát biểu khai mạc của Trưởng ban liên lạc cựu sinh viên khoa.
 • Phát biểu khai mạc của Trưởng ban liên lạc cựu sinh viên Trường Lạc Hồng.
 • Thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động.
 • Kết thúc buổi họp mặt.

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  85,440       1/513