Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV khoa Công Nghệ Thông Tin

       Nhằm tạo điều kiện để cựu sinh viên, học viên các khóa đã  học tại khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Lạc Hồng trở về thăm lại trường sau những ngày tháng xa trường. Qua đó thể hiện tình cảm với mái trường, sự kính trọng tri ân thầy cô và là dịp gặp gỡ bạn bè cũng như các thế hệ cựu sinh viên, học viên đã từng học tại Trường. Tạo mối liên hệ gắn bó, chặt chẽ giữa các thế hệ cựu sinh viên, học viên với Trường, với Khoa qua đó, đẩy mạnh công tác truyền thông ngày càng sâu rộng hơn. Góp phần xây dựng niềm tự hào, củng cố mục tiêu phấn đấu trong học tập, rèn luyện cho sinh viên đang theo học tại trường Đại học Lạc Hồng.

      I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: lúc 7h30 ngày 27/10/2013
  • Địa điểm: Phòng B203 - CS1-Lạc Hồng

     II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Đón tiếp đại biểu.
  • Tuyên bố lý do.
  • Giới thiệu khách mời.
  • Phát biểu khai mạc của Trưởng ban liên lạc CSV Khoa.
  • Phát biểu  của Trưởng ban liên lạc CSV Trường Lạc Hồng.
  • Đại diện cựu sinh viên các khóa phát biểu.
  • Thảo luận, và đề ra phương hướng hoạt động.
  • Tổng kết và kết thúc buổi họp mặt.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  70,423       1/245