Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa Ngôn Ngữ Anh

1. Mục đích

 • Tăng cường mối liên hệ giữa sinh viên tốt nghiệp với khoa.
 • Thu thập thông tin về tình hình công việc, cuộc sống của cựu sinh viên.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với những Anh/ Chị cựu sinh viên nhằm giúp sinh viên có cái nhìn rõ hơn về ý thức, tác phong khi làm việc ngoài thực tế.
 • Sinh viên sẽ được các anh chị cựu sinh viên chia sẽ những kinh nghiệm thực tế và những lời khuyên hữu ích khi đi xin việc ở các công ty, xí nghiệp.
 • Bầu ban liện lạc cựu sinh viên khoa

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức

 • Thời gian: sáng thứ 7, 8h30, ngày 05 thàng 04 năm 2014
 • Địa điểm: phòng SN_C110, Trường Song Ngữ Lạc Hồng

3. Chương trình

 • Đón tiếp đại biểu.
 • Tuyên bố lý do.
 • Giới thiệu khách mời.
 • Phát biểu khai mạc của Trưởng ban liên lạc cựu sinh viên khoa.
 • Phát biểu khai mạc của Trưởng ban liên lạc cựu sinh viên Trường Lạc Hồng.
 • Thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động.
 • Kết thúc buổi họp mặt.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  64,951       1/564