Kế hoạch họp mặt

Cựu sinh viên  »  Kế hoạch họp mặt


Kế hoạch họp mặt CSV Khoa Tài chính - Kế toán năm học 2016-2017

1. Mục đích, ý nghĩa.

Họp mặt Cựu sinh viên, Cựu học viên đã học tại Trường Đại học Lạc Hồng;

Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên của Nhà trường, cùng hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần, vật chất và động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong nghề nghiệp;

Làm cầu nối cho Cựu sinh viên, Cựu học viên với Nhà trường, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Trường trên các lĩnh vực: giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác giữa Nhà trường và Cơ quan/Doanh nghiệp, thực tập và việc làm cho sinh viên;

Góp phần xây dựng, phát huy truyền thống tốt đẹp về tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn và đoàn kết cùng phát triển giữa các thế hệ sinh viên của Khoa Tài chính - Kế toán. 

Xuất phát từ ý nghĩa trên Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức “Họp mặt Cựu sinh viên, Cựu học viên Khoa Khoa Tài chính - Kế toán”. Tại buổi họp mặt Cựu sinh viên, Cựu học viên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc kỹ năng khi làm việc, giúp đỡ si­nh viên thực tập trong đợt thực tập tại doanh nghiệp là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp. 

   2. Thời gian.

 8h00 – 11h30 ngày 12 tháng 8 năm 2017.

3. Địa điểm.

Phòng A 301, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

4. Nội dung chương trình.

Đón tiếp đại biểu.

Phát biểu của lãnh đạo khoa.

   Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường.

   Phát biểu ban liên lạc CSV trường.

  Báo cáo Tổng kết hoạt động của BLLCSV khóa 2014-2016 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019.

 Tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ BLL CSV khóa 2014-2016.

 Bầu Ban Liên lạc CSV nhiệm kỳ 2017-2019.

 Ra mắt BLLCSV mới.

 Tặng hoa cho BLLCSV.

 Giao lưu, nhận góp ý từ cựu sinh viên về Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, thực tập.

 Kết thúc buổi họp mặt.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  85,443       1/513